Artikel Masterdata


Centraal artikelbeheer over uw afdelingen heen stelt uw bedrijf in staat om al de onderliggende systemen (ERP, ECAD, MCAD, Offerte-appplicaties, …) centraal te voeden met als resultaat een verhoging van de kwaliteit en efficiënter gebruik van de data in combinatie met een besparing van resources.

Wij helpen u met het uitdenken, inrichten en uitrollen van artikel masterdata in de door u gewenste applicatie. Geen applicatie bekend voor u? Als partner van SyncForce kunnen wij u deze gespecialiseerde toepassing aanbieden.

Link onderscheidt zich hier met zijn kennis en ervaring op vlak van artikelclassificatie: classificatie van uw artikelen volgens bestaande en/of gepersonaliseerde classificatiesystemen met relevante parameters en eigenschappen. Dit stelt u in staat om alle afdelingen te voeden vanuit 1 centrale bron en dit zowel voor technische-, logistieke- en productiedata. U kan uw engineeringsproces verkorten en vereenvoudigen door automatische artikelkeuze op basis van parameters. Dit opent de weg naar configuratoren: uw sales mensen kunnen bij de klant een oplossing samenstellen en direct een correcte budgetprijs of offerte aanbieden, met 3-D animaties etc. zonder hiervoor eerst een iteratief proces te moeten doorlopen binnen alle afdelingen binnen het bedrijf.Onze diensten


 • Connector.

  Centralisatie van uw data naar een hogerliggend niveau

  Door deze data vervolgens met alle afdelingen te synchroniseren gebruikt iedereen dezelfde data en praat iedereen over hetzelfde artikel.

 • Connector.

  Centralisatie van het beheer van de artikelen

  Al uw artikeldata, over alle disciplines heen op 1 centrale plaats, met enkel de juiste relevante parameters voor de desbetreffende afdeling.

 • Connector.

  Standaardisatie van artikelen

  Beheer uw artikelstandaard over de afdelingen heen. Zorg voor een goede in- en uitfasering van artikelen op eenduidige en efficiënte manier. Zorg ervoor dat standaardcomponenten en vervangers steeds bekend zijn voor iedereen.

 • Connector.

  Classificatie van artikelen

  Op basis van internationale standaarden (ETIM, ECLASS, GS1,…) of op basis van uw eigen classificatie.

 • Connector.

  Conversie van artikeldata

  Converteren naar gestandaardiseerde uitwisselingsformaten om uw productinformatie makkelijk en eenduidig bekend te maken aan de rest van de wereld.

 • Connector.

  Exporteren naar overige toepassingen

  Artikeldata laten dienen als input voor webshops, CAD pakketten en ERP pakketten.

 • Connector.

  Productfiches

  Genereren van catalogi en productinformatie.

 • Connector.

  Integratie van bestaande toepassingen

  Onze oplossingen kunnen al uw bestaande toepassingen binnen uw bedrijf voeden. Er zijn dus geen extra inspanningen of investeringen nodig om nieuwe software te leren.

Onze oplossing


SyncForce is een krachtige oplossing in de cloud die het mogelijk maakt om uw productinformatie centraal te beheren. Een belangrijk kenmerk van SyncForce is de mogelijkheid volledige en consistente digitale beschikbaarheid te realiseren van uw productdata in alle kanalen. Digitale beschikbaarheid leidt ertoe dat in elk kanaal alle informatie beschikbaar is die kopers moeten en willen hebben om een aankoopbeslissing te nemen. U bepaalt hierbij zelf wie welke data te zien krijgt.

“One Single Source of Thruth”

Consistente en actuele productinformatie is van groot belang. Door product informatie te centraliseren middels Product Master Data Management (MDM) ontstaat één bron met product content voor alle medewerkers, partners, systemen en media. Dé bron van waarheid waar gebruikers naar verlangen.

“Masterdata services”

Met masterdataservices kan u CAD-, ERP en andere tools in real time koppelen aan uw centraal artikelbeheer. Het biedt u ook de mogelijkheid om websites in real time te voeden met de juiste data. Dit is mogelijk door de krachtige SOAP XML en JSON ELASTIC SEARCH services die in Syncforce geïntegreerd zijn.

Als implementatiepartner van SyncForce kan Link de implementatie voor uw bedrijf van A tot Z verzorgen.